شب قدر ، شب یلدای عاشقان خدا

شب قدر ،

شب یلدای عاشقان خداست ، 

و یلدا یعنی تولد.

 

و در این شب ، خدای مهربان فرصت تولدی دوباره را به میهمانانش عطا کرده.

 

باشد که دوباره متولد شویم ،

پاک و منزه از هر پلیدی ،

همچون نوزادی یک روزه.

و همانند پاک کن خود را از هر زشتی و گناه پاک کنیم.

شب قدر

/ 0 نظر / 11 بازدید