سکوت...

سکوت

پ.ن.پاک کن :

ما فتنه گران را فراموش کنیم خواص ساکت و خائن فتنه را عمرا فراموش نخواهیم کرد...دلم میسوزد که خواص خائن و مسکوت این روزها برایمان دم از ولایتمداری و سینه چاکی برای مولایمان میزنند و ما انگار تازه سر از تخم درآورده ایم و ندیدیم همین یکی دوسال پیش را … سکوت و تاییدشان را بر فتنه گران حضور فلانی ای در لیست 7+8 که در ختم کشته های دروغین سبز شرکت می کرد … و دل آدم فقط می سوزد برای مولایش …فقط بدانید کسی هست که سکوت شما خائنین را فراموش نکرده …

/ 0 نظر / 23 بازدید