اصلا حاج قاسم را بکُشید…

حاج قاسم سلیمانی

ما همه حاج قاسم سلیمانی هستیم.

حاج قاسم سلیمانی، یعنی تکرار مالک اشتــر ِ علی.
قاسم سلیمانی، این یاور مظلومان و این شهید زنده را بُکشید که شهادت سال‏هاست انتظار حاج قاسم را می‏کِشد.
حاج قاسم را بُکشید؛ اگر از حرزِ دعای مادرانِ شهدا عبور کردید.
حاج قاسم را بکشید؛ اگر از دیوارِ بلندِ سکوتِ جانبازهایی که سال‌هاست خانه‌نشین شده‌اند، عبور کردید.
حاج قاسم را بکشید؛ اگر از طلسمِ نگاه همسری که سال‌هاست خیره به در مانده، عبور کردید.
حاج قاسم را بکشید؛ اگر از اُبهّتِ نگاهِ پدرانِ شهید عبور کردید.
حاج قاسم را بکشید؛ اگر از طاقِ دست‌های دعای پسرانِ پدر ندیده عبور کردید.
حاج قاسم را بکشید؛ اگر از سایه‌ی غربتِ دخترهای پدر از دست داده عبور کردید.
حاج قاسم را بکشید؛ اگر از …
حاج قاسم را بکشید؛ اگر از روی جنازه‌ی میلیون‌ها بسیجیِ شیعه در سراسر دنیا عبور کردید.
حُسین را بعد از زدنِ عَلمدار زدند؛ و تا دستهای عَلمدار را نزدند، نتوانستند مَشک را بزنند.
عَلمدار ِ این انقلاب از این دستها، از این سردارها کم ندارد.

اصلا حاج قاسم ما را بکُشید…
اما بدانید اگر قاسم سلیمانی را بکشید، هزاران قاسم سلیمانی دیگر سر بر خواهند آورد…
ایا همه راخواهید کُشت؟…
حاج قاسم سلیمانی از آن کلماتی است که تکرارش مخل در فصاحت کلام نیست که هیچ، تکرار یادش بسان تکرار الله اکبر تسبیحات حضرت زهراست بعد از فریضه جهاد که ثواب هزار نماز مستحبی دارد….

همــــه ما را بکشید…
همـــه ما حاج قاسم سلیمانی هستیم…
بترسید از ما، بترسید از حاج قاسم ها،
و بدانید که در میثاق ما “شهادت” را، “ترور” را، “ایستادگی” را طور دیگر معنا کرده اند…

 

من را بُکشید، ما را بُکشید، حاج قاسم را بُکشید؛ اگر جرأت دارید، که عمراً وجودش را ندارید. شما ترسو و بُزدل‏هایی بیش نیستید.
پس حرف زیادی نزنید.
ما همه حاج قاسم سلیمانی هستیم …
/ 0 نظر / 89 بازدید