می دانی حسرت خورده چه کسی ست؟

حسرت خورده به کسی نمیگویند که به نقطه ای به ارزشی به کنجی نرسیده است

 

حسرت خورده آن کسی است

که به آسانی به نقطه ای رسیده باشد ، ارزشی را در دل وارد کرده باشد، گنجی داشته باشد و آن را به پشیزی از دست بدهد

هیچ کدام از ما

برای حب حسین زحمتی نکشیده ایم

حسین با خون خودش با هدف بلند خودش با آزادگی خودش با اثبات عشق خودش به بالاترین بها همه را عاشق خود کرده است

حسرت خورده آن کسی ست که این حب را نتواند نگه دارد

حسرت خورده آن کسی ست که این حب را نتواند با خود ببرد

حسرت خورده آن کسی ست که این حب را در همین دنیا با چیزی معامله کند

 

خدایا معادت را یوم الحسرة محبین حسین قرار مده

/ 0 نظر / 15 بازدید