هفته بسیج گرامی باد.

بسیج نماد و جلوه وحدت و همبستگی ملی در عین کثرت است. در ترویج این فرهنگ جامع تمام اقوام ونژادها ، نقش تاثیرگزاری داشته و دارند.تمام خرده فرهنگهای موجود در کشور در فرهنگ بسیج ذوب شده و فرهنگ بسیجی را غنا و قوام و استمرار بخشیده ا ند.

بسيجي يعني حساسيت و بسيج نقطه مقابل بي تفاوتي است. بسياري از دست آوردهاي امروز نظام اسلامي به برکت شجره طيبه بسيج نصيب ملت ايران شده است. بسيج يک فرهنگ است، فرهنگ نشاط و تلاش، ايمان و اخلاص به خدا و راه نجات انسان هاست.

فر هنگ بسیجی یعنی فرهنگی که می تواند با ایجاد فضایی عقلانی و توام با تفکر  بر تمام احزاب و صاحبان عقائد و سلائق مختلف تحت لوای پرچم توحید و زعامت ولایت فقیه (همرا ه با اعتقاد قلبی و عملی به این اصل اساسی و خدشه ناپذیر) به راحتی بتوانند در آن تنفس کنند و به اظهار نظر و عقیده بپردازند در غیر اینصورت ما شاهد تهدید و تحدید این نیروی وحدت آ فرین خوا هیم بود. حضرت امام (ره) در فرمانی گرانسنگ برای پایه گذاری این نهاد مقدس از جمعیت ۳۰ میلیونی خواستار تشکیل ارتشی بیست میلیونی در قالب بسیج را شدند.

وحضرت ایشان بهتر از همه ما می دانستند( به غیر از ده میلیون نفری که به دلیل خردسالی و ثقل سن توان تعقل و تفکر را ندارند) در این ارتش ۲۰ میلیونی ، بیست میلیون فکر و عقیده متفا وت وگاه متضاد ( نه در اصول اسلام ونظام بلکه در روشهای دستیابی به اهداف عالی اسلام ناب ونظام مقدس جمهوری اسلامی) وجود دارد وخواهد داشت منتهی هنر ارزشمند حضرت امام (ره) در این عامل مهم بود که توانست همه این افکار و اندیشه و سلائق مختلف را حول محور بسیج گرد آورند و به طوری که به مرور زمان این نگرش به فرهنگی فراگیر و جامع تبدیل شود. و همین فرهنگ ناب و مترقی از آغاز پی ریزی تاکنون نه تنها باز نایستاد بلکه حتی در زمان فقدان حضرت ایشان نیز در ظل توجهات و عنایات حضرت ولی عصر (عج) و رهبریهای داهیانه مقام معظم رهبری توانست روز به روز به حرکت زایشی خود در تمامی ابعاد و اضلاع و زوایا ادامه دهد.

مبحث دیگری که می بایست در ارتباط با تعمیق بخشیدن به فرهنگ بسیج مورد ملاحظه و عنایت جدی قرار گیرد. همگام سازی و توامان نمودن تزریق جریان شعور و معرفت با شور و احساس به بدنه بسیج است. این دو ( شور وشعور) مانند دو بال یک پرنده ای می مانند که زمینه ساز و تسهیل کننده صعود و ارتقاء فرهنگ بسیجی به مدارج عالی و پله های پیشرفت و ترقی خواهند بود . غافل شدن از هریک از این دو ارکان مهم ، ضربه ای جبران ناپذیر به پیکره بسیج خواهد بود.

غناء بخشی به فرهنگ بسیج ، از طریق بسط و گسترش این شجره طیبه به درون پیکره تمام اقشار بویژه قشرهای تولید کننده فکر و ایده و خردورز ،اساتید داشگاهها وحوزه های علمیه ،دانشجویان ، دانش آموزان ، نخبگان، محققان ،پژوهشگران، نویسندگان و صنوف مختلف کارگری و کارمندی و نیز حتی توسیع آن به درون مذا هب وادیان آسما نی( که گامی است بسیار ضروری) امکان پذیر می باشد . با عملیاتی شدن این نگرش شاهد فرهنگی روز آمد ، برنامه ریزی و فعالیتی کارآمد خواهیم بود. ماندگاری حیات بسیج ،در گرو به روز شدن فعالیتها و همه جانبه نگری و به کارگیری ظرافتها در برقراری ارتبا طات و تعاملات با بدنه داخل و فرهنگ حاکم بر آن و نیز برخورد اندیشمندانه، عقلانی و خردگرایانه در مواجه با فرهنگ بیگانه می باشد.

ما در عصری زیست می کنیم که آن را عصر اطلاعات و ارتباطات می دانند. در این فرآیند ارتباطی بیشترین تاثیر گزاری وتاثیر پذیری در حوزه فرهنگی ا نجام می پذیرد . زیرا دروازه ورود به دیگر بخشها ،از این کانال صورت می گیرد . به همین سبب است که معمولا برای تسخیر این دروازه و معبر در ابتدا ، با مقاومتهایی از سوی ملل وفرهنگهای بومی روبرو می شود.

با در هم شکسته شدن این مقاومت فرهنگی( مغلوب فرهنگی) فائق شدن بر کل جامعه بسیار آسان خواهد بود. با توجه به اینکه فرهنگ بسیجی در حال فروشکستن مرزهای جغرا فیایی و نفوذ در اذهان و ا فکار و قلوب مسلمانان دیگر کشورها به خصوص جوا نها می باشد (که نمونه های از فرامرزی شدن و تا ثیرگزاری آن را در میان جوانان مبارز لبنانی ، فلسطینی ، و عراقی و... شا هد هستیم ) در مواجه و برخورد با فرهنگهای غیر همسو و تهاجمی بیگا نگان، ضروری است با به کارگیری فنون وتکنولوژی نوین ارتباطی و اطلاعاتی و ضمن بومی سازی فن آوریهای تازه و قابل بهره برداری و مرتبط با توسعه همه جانبه ،گامی محکم برای ورود درعرصه جهانی برداریم .

و به عبارتی امروز متولیان امر هدایت وساما ندهی امور فرهنگی بسیج با بهره گیری از نگاه برنامه ریز و سیسماتیک وکلان نگر نسبت به تحولات و تغییرات جهانی نیز نباید بی تفاوت باشند و به اصطلاح علمی تر، جهانی بیاندیشند و منطقه ای عمل کنند. و در اهداف راهبردی و استراتژی خود برای توسعه فرهنگ بسیجی به تمامی چالشهای موجود چه در عرصه های( احتما لی )داخلی و بین المللی نگاهی تیز بینانه و منطقی داشته باشند. برخورد منفعلانه نه تنها ورود فرهنگ بسیجی را در صحنه جها نی کمرنگ می کند بلکه با گذشت زمان آنچه در داخل کشور برای ایجاد و بسط این فرهنگ تلاش ، مجا هدت و از جان گذشتگی به عمل آمده را نیز از دست خوا هد داد. .

در فضای تعامل و تقا بل بین ملتها و دولتها ، فرهنگی غالب و برنده خوا هد بود که از توان بالا و پتانسیل لازم در مواجه با دیگر فرهنگها برخوردار باشد. یعنی از درون مایه کافی و وافی و ظرفیتهای متناسب با شان و جایگاه خویش بر خوردار باشد . فرهنگی که از جامعیت بالا و مناسب برخوردار نباشد و به معنای واقعی و حقیقی در جامعه نهادینه نشده باشد .

تنها حرفهایشان لق لقه زبان و اعمال و رفتارشان صوری و ظاهری باشد و نیز سعی در رفع نواقص وکمبودهای موجود نپردازند و جبران مافات نکنند نه تنها توان مقابله با فرهنگهای مهاجم و بیگانه را ندارد بلکه به آسانی در فرهنگهای غالب نیز هضم خواهد شد. یکی از خصیصه های بارز این گونه فرهنگهای ضعیف و غیر علمی این است که هیچ وقت حرفها و مباحثی را که از روی دلسوزی و نقد خیرخواهانه از سوی قشر اندیشمند و صاحب فکر ارائه می شود را بر نمی تابند و سریعاً موضعی بدبینانه و در برابر آن ا تخاذ می نمایند.

فرهنگهایی که تنها در قالب و ابعاد مادی می گنجند از پویایی و حرکت لازم بر خوردار نبوده و ایستا می باشند و هر گاه فرهنگ وتمدنی ایستا بوده ودارای حرکتی صعودی و رو به جلو نباشد هما نند با تلاقی می ماند که به مرور زمان دچار جمودی و خشک شدن شده و پس از چند سال از صحنه تاریخ محو و نابود خواهد شد. در این راستاست که بسیج را یک حرکت فرهنگی می نامند حرکت به معنای زایش و پویایی و دینامیک است که در نقطه مقابل آن سکون رکود و ایستایی قرار دارد. به همین خاطر ، فرهنگ بسیجی، فرهنگی زایشی است و بسیاری از فرهنگهای دیگر من جمله :

ـ ا یثار، شهادت ، اخلاص، تواضع ، فرهنگ پایداری و... ازآن بر می خیزد.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید