کشتار مسلمانان میانمار...

سکوت غرب مدعی حقوق بشر در مقابل کشتار بی رحمانه و ظالمانه هزاران نفر از مسلمانان میانمار؟؟!!!

کسی از خودش نپرسید که نسل کشی بی صدای مسلمانان در میانماربرای چیست.... ؟

/ 0 نظر / 56 بازدید